Стилове

carpet020

Архитектурата на килима, това как са разположени различните елемнти и шарки по него е традиционно установено от древни времена. Три са основните направления – симетрично, несиметрично и центрирано.

Симетричното оформление се аранжира според една ос на симетрия, която се определя според това от коя посока ще бъде гледан килимът. Повечето фигурални  килими, имат такава структура. Най-красноречивият пример за това са молитвените килимчета. Тяхното практическото предназначение е да помагат на мюсюлманите да ориентират позицията си по време на молитва по посока на Мека. За тази цел дизайнът на килима символизира молитвена ниша, или михраб, оформен в определена посока. По време на молитва мюсюлманите коленичат в рамките на килима, поставят главата си в горната му част, където е оформена своеобразна арка, а ръцете се поставят в горните два ъгъла.

Несиметричното оформление на килима позволява той да бъде гледан от различни посоки, тъй като дизайнът е оформен от непрекъснато повтарящи се по цялото протежение на килима мотиви. Това е типично за ориенталските килими.

Центрираното оформление също позволява килимът да бъде гледан от всички посоки, но тук разликата е един основен, доминиращ елемент, който се намира в центъра и около него са разположени второстепенните елементи. Централният елемент обикновено е медальон – голяма розетка, оформена във вид на кръг, остра (готическа) арка, звезда или рязко профилиран многоъгълник. Дизайните на медальоните са най-широко разпространени и могат да бъдат аранжирани по различни начини.

carpet019

В стилово отношение основното разделение на килимите е на геометрични и флорални.

Геометричните се отличават с изобразени различни фигури в права линия, създадена с помощта на симетрични възли. Килимите от този тип, изработвани първоначално от номадски племена, са с изчистен дизайн, предаван от уста на уста между поколенията. Характерни са за района на Централна Азия, Анатолия и Кавказ.

Флоралният стил възниква по-късно и се усъвършенства в Персия през 16век. Характерно за него е използването на несиметрични възли,  които позволяват по-сложен дизайн и много елементи, които често включват фигури на хора и животни.